Zapisz się na newsletter!

Podaj swój adres e-mail:

 

Polityka prywatności
Przemysław Śledź OFFIMATI

 

Szanowny Użytkowniku, korzystający ze strony http://offimati.pl/, przywiązując szczególną uwagę do ochrony Twoich praw chcielibyśmy Cię poinformować o Polityce Prywatności przyjętej przez Przemysław Śledź OFFIMATI z siedzibą w Łasku, właściciela strony internetowej na której się znalazłeś. Znajdziesz tu informacje, w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki. 

I. Administrator – czyli kto zbiera Twoje dane osobowe

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Przemysław Śledź OFFIMATI z siedzibą w Ostrów Osiedle nr 97, 98- 100 Łask, NIP 7272402294, REGON 100124710.
 2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub zagadnień z zakresu ochrony Twoich danych osobowych, napisz do nas na offimati@offimati.pl lub korzystając z udostępnionego na stronie http://offimati.pl/kontakt.html formularza kontaktowego (w polu „temat” wpisując RODO).

II. W jaki sposób zbierane są moje dane osobowe?

 1. Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych informacji, ani Twoich danych osobowych.
 2. Zbieranie danych osobowych następuje dobrowolnie np. za pomocą kontaktu telefonicznego, poczty e-mail czy poprzez stosowne formularze, wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane przekazać. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe, które mogą zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. nr telefonu,
  4. adres prowadzonej działalności,
  5. nazwa prowadzonej działalności (firma),
  6. a gdy nie prowadzisz działalności a chcesz dokonać zakupu sprzętu lub skorzystać z usługi serwisu - adres zamieszkania.

Jednak pamiętaj, iż nie musisz podawać nam zawsze wszystkich tych danych, a jedynie te które są niezbędne dla uzyskania konkretnego celu, np. gdy chcesz otrzymywać newsletter wystarczy nam Twój adres e-mail, ale żeby do Ciebie zadzwonić potrzebujemy Twojego numeru telefonu.

III. Cele przetwarzania

 1. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać czyli zbierać i wykorzystywać w celach:
  1. marketingowych - odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas, używając swojej skrzynki pocztowej lub skorzystałeś z przygotowanego przez nas formularza kontaktowego, z pytaniem – w tym pytaniem o ofertę i/lub poprosiłeś o przygotowanie oferty);
  2. marketingu naszych produktów i usług (jeśli jesteś naszym Klientem, to przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe opiera się na podstawie Twojej zgody, również tej udzielonej nam wcześniej – gdyż nie traci ona swej mocy );
  3. przesyłania newsletterów – opiera się na podstawie Twojej zgody;
  4. rekrutacji – jeśli chcesz wziąć udział w procesie rekrutacji, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Jeśli zmieni się cel przetwarzania Twoich danych, poinformujemy Cię o tym!

IV. Podstawa przetwarzania

 1. Ponieważ możemy działać tylko w granicach prawa, wskazujemy, że podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych może być:
  1. Twoja prośba, która jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie, np. jeśli piszesz lub dzwonisz do nas z jakimś zapytaniem przed zawarciem z nami umowy,
  2. Jeśli jesteś naszym klientem podstawą przetwarzania Twoich danych jest zawarta z nami umowa, bo to z niej właśnie wynika Twoja zgoda,
  3. Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania newslettera lub wyraziłeś zgodę na marketingowy kontakt np. telefoniczny, podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda.

V. Jak wygląda zbieranie danych w celu zapisu na newsletter?

 1. W przypadku subskrypcji (wyrażenia chęci otrzymywania cyklicznie) newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje od nas.
 2. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 3. Nie profilujemy, oznacza to, że Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

VI. Odbiorcy

 1. Nie jesteśmy samowystarczalni i czasem nawet my potrzebujemy wsparcia innych profesjonalistów. Twoje dane są przez nas przekazywane firmie księgowej do celów rozliczeń – oczywiście tylko wtedy, gdy jesteś naszym klientem.
 2. Jeśli korzystasz z serwisu naszego zaufanego Partnera , po wykonaniu zleconej mam usługi poinformujemy o jej wykonaniu również naszego zaufanego Partnera .
 3. Do Twoich danych, w wyjątkowych sytuacja mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. prawnicze, informatyczne. Wypadek taki będzie miał miejsce np. jeśli będziemy musieli doprowadzić do ustalenia spornych należności albo gdy będziemy starać się podnieść jakość świadczonych przez nas usług.

Wszyscy odbiorcy są zobowiązani do zachowania reguł bezpieczeństwa co najmniej na takim poziomie jak my oraz muszą działać w granicach obowiązującego prawa.

VII. Czas Przetwarzania

 1. Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych, staramy się aby czas ich przechowywania był jak najkrótszy, jednakże jest on różny w zależności od zakresu Naszej współpracy.
 2. Jeśli jesteś na naszej stronie tylko gościem i nie wyrazisz chęci dalszego kontaktu, zapomnimy o Tobie.
 3. Jeśli złożysz nam zapytanie albo negocjujesz warunki umowy, to Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia naszego kontaktu w danej sprawie, chyba że wyrazisz chęć dalszego otrzymywania od nas ofert handlowych.
 4. Jeśli dojdzie do zawarcia między nami umowy lub umów przechowamy Twoje dane do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających.
 5. Jeśli chodzi o kontakt telefoniczny lub mailowy w celach marketingowych oraz newsletter, Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo nie wycofasz udzielonej nam zgody;

VIII. Pamiętaj o swoich prawach

 1. Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Możesz bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych, w tym w formie elektronicznej.
 2. Możesz od nas także zawsze uzyskać informacje nt.:
  1. celu przetwarzania Twoich danych,
  2. jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
  3. komu przekazujemy Twoje dane,
  4. jak długo planujemy przechowywać Twoje dane,
 3. Przysługuje Ci również prawo do żądania:
  1. sprostowania Twoich danych,
  2. usunięcia lub ograniczenia Twoich danych, jeżeli okaże się, że nie są już nam potrzebne do celów, na które nam je podałeś, albo jeżeli cofnąłeś nam zgodę na ich przetwarzanie lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.
 4. Masz również prawo do sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych;
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych;

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie nam Twoich danych jest dobrowolne jednakże w niektórych przypadkach bez podania przez Ciebie danych nie będziemy mogli zrealizować wspólnego celu, np. podanie nam Twoich danych przed zawarciem umowy jest konieczne w celu jej zawarcia oraz realizacji. Z kolei podanie adresu e-mail jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać newsletter, a numeru telefonu jeśli chcesz kontaktować się z nami z użyciem tego środka.
 2. Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mail i/lub zgodę na marketingowy kontakt telefoniczny, mailowy czy korespondencyjny. Możesz odwołać zgodę wysyłając nam wiadomość mailową na adres: offimati@offimati.pl lub korzystając z udostępnionego na stronie http://offimati.pl/kontakt.html formularza kontaktowego (w polu „temat” wpisując RODO).
 3. W stopce każdej wiadomości, jaką wysyłamy w naszym newsletterze, również znajduje się kontakt, oraz informacja o możliwości dezaktywacji lub link dezaktywujący, za pomocą którego możesz wypisać się z listy mailingowej.
 4. Pamiętaj masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie! Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

IX. Czy moje dane osobowe są zabezpieczane?

 1. Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.
 2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą. Powyższe ma zastosowanie zarówno do wersji dokumentów przechowywanych przez nas w formie elektronicznej jak i papierowej.

X. Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.